17 July, 2017 8:54 am

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

          Nằm trong khung khổ hợp tác Giữa tổ chức JICA Nhật Bản và Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội nhằm triển khai dự án hỗ trợ nâng cao năng lực công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Thành phố, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị đầu mối hợp tác triển khai thực hiện tìm kiếm, kết nối doanh nghiệp tham gia dự án thí điểm Tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

          Mục tiêu: Chẩn đoán, tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn trong mọi hoạt động doanh nghiệp: Công tác quản trị, nhân lực, tài chính – vốn, thị trường,…Và hỗ trợ kết nối trở thành các đối tác của các Công ty Nhật Bản.

          Quyền lợi doanh nghiệp: Doanh nghiệp qua tuyển chọn đạt chuẩn phù hợp có cơ hội:  

+ Tham gia dự án với chuỗi các hoạt động: chẩn đoán doanh nghiệp, được đào tạo nâng cao kĩ năng, học hỏi các kiến thức kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp cùng các chuyên gia Nhật Bản

+ Được tiếp cận các thông tin, xu thế công nghệ ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các nước phát triển (bài học từ Nhật Bản).

+ Cùng các chuyên gia Nhật Bản xem xét, đánh giá nội tại doanh nghiệp: Điểm mạnh, hạn chế tồn tại, những cơ hội và thách thức trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó cùng các chuyên gia xây dựng lộ trình cải tiến, phát triển doanh nghiệp.  

+ Tìm hiểu tiếp cận thị trường Nhật Bản & trở thành các đối tác của các Công ty Nhật Bản

+ Giao lưu, gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp tham gia dự án, các cơ quan tổ chức quản lý nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.   

Số lượng doanh nghiệp tuyển chọn: 5 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Kinh phí tham dự: Được tài trợ 100% từ tổ chức JICA – Nhật Bản

Trách nhiệm doanh nghiệp: Doanh nghiệp cam kết nghiêm túc tham gia dự án đầy đủ và với tinh thần cầu thị phát triển.

Điều kiện xét chọn doanh nghiệp: Vui lòng cập nhật tại Bảng 1. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp cho dự án thí điểm (File đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin đăng ký: Gửi hồ sơ đăng ký (gồm: Mẫu 1. Đơn Yêu cầu Hỗ trợ Doanh nghiệp (File đính kèm), báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ gần nhất & Profile giới thiệu năng lực doanh nghiệp) trước 16h00 ngày 21/7/2017  về địa chỉ:

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Địa chỉ: P103, Số 16 Cát Linh, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 734 9374       Mail: hotrodnnvvhanoi@gmail.com

Liên hệ: Ông Ngô Quốc Hưng – Phòng nghiên cứu phát triển và Quản lý Vườn ươm doanh nghiệp. ĐT: 0987 811 882

Trân trọng hợp tác !