1 June, 2021 8:15 am

Kính gửi: Các DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “ Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện, tìm kiếm doanh nghiệp để hỗ trợ tư vấn chuyên sâu. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu và đối tượng hỗ trợ

1.1. Mục tiêu hỗ trợ:

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo đang trong quá trình hoạt động có nhu cầu tư vấn chuyên sâu để tái cấu trúc, cải tiến, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (chẩn đoán, đánh giá tình trạng, tư vấn giải pháp khắc phục và phát triển), tạo đà giúp doanh nghiệp hoạt động bứt phá và phát triển bền vững.

1.2. Đối tượng hỗ trợ và số lượng hỗ trợ:

– Đối tượng hỗ trợ:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ, hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo thuộc 05 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Linh kiện điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

+ Đăng ký trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

+ Có quy mô lao động tối thiểu từ 30 lao động trở lên (có đóng bảo hiểm xã hội);

+ Có doanh thu hàng năm tối thiểu từ 20 tỷ đồng/ năm, trong 03 năm liên tiếp gần nhất 2018, 2019, 2020;

+ Có hạ tầng cơ sở nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc, trang thiết bị dây chuyền máy móc sản xuất, chế biến…

+ Không vi phạm nghĩa vụ thuế cơ quan nhà nước;

– Số lượng doanh nghiệp được giao hỗ trợ trong năm 2021: 03 doanh nghiệp.

2. Nội dung và kinh phí hỗ trợ

2.1. Nội dung hỗ trợ:

Các doanh nghiệp đủ điều kiện được lựa cho sẽ được nhóm chuyên gia thực hiện tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng với các nội dung cụ thể như:

– Quản trị doanh nghiệp;

– Tái cấu trúc doanh nghiệp;

– Xây dựng tổ chức, nhân lực;

– Kỹ thuật sản xuất, công nghệ;

– Chiến lược kinh doanh; Marketing;

– Quản trị tài chính;

– Sở hữu trí tuệ;

– Các lĩnh vực khác …

2.2. Kinh phí hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn chuyên sâu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo. Kinh phí hỗ trợ theo định mức tiêu chuẩn về chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

3. Thành phần hồ sơ

STT Thành phần hồ sơ Bản gốc/ sao Số lượng
Công văn đề nghị hỗ trợ Gốc 01
Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa Gốc 01
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Sao 01
Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất Sao 01
Giấy xác nhận không vi phạm nghĩa vụ thuế Sao 01
Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (nếu có) Gốc 01
CMND của người đi nộp hồ sơ Sao 01
Giấy tờ khác (nếu có)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/5/2021 đến hết ngày 15/06/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Ươm tạo và Phát triển doanh nghiệp – Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa B10A, KĐT Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

SĐT: 024.20215181                     Email: hotrodnnvvhn@gmail.com

Liên hệ: Bà Vũ Thị Tuyết Loan – Phòng Ươm tạo và Phát triển doanh nghiệp – Điện thoại: 0902288187

4.2. Phương thức nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp: Tại địa điểm nêu trên, thời gian sáng từ: 8h-11h30; chiều từ 13h30 đến 17h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

– Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Tại địa điểm nêu trên, thời gian nhận hồ sơ được tính là thời gian bưu điện nhận hồ sơ.

– Nộp hồ sơ qua email: Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đã được ký, đóng dấu đầy đủ (định dạng pdf, jpg…) qua email hotrodnnvvhanoi@gmail.com, thời gian nhận email được tính là thời gian nhận hồ sơ (doanh nghiệp nộp lại bản gốc sau khi hồ sơ đủ điều kiện được chấp thuận).

5. Lưu ý

Trường hợp có nhiều hơn 03 doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo Thông báo này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và nộp trước.

Trên đây là nội dung chương trình hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp năm 2021 của thành phố Hà Nội, trân trọng đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ đăng ký để thụ hưởng chính sách hỗ trợ./.