8 April, 2022 9:14 am

      Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam hiện nay chiếm tỷ lệ cao khoảng 98.1% trên tổng số danh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp này có số lượng lao động rất thấp, trình độ chuyên môn và tay nghề chưa cao. Bản thân các CEO hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm là chủ yếu: vừa là người làm đại diện pháp luật, vừa là người điều phối các hoạt động kinh doanh, vừa là người bán hàng và trực tiếp lao động, sản xuất … quy mô kinh doanh nhỏ lẻ, vốn thì thấp, kinh nghiệm quản lý yếu. Đó cũng là một phần rào cản trong hoạt động chuyển đổi số. Hơn nữa, bản thân doanh nghiệp SMEs cũng chưa biết chọn đối tác nào để triển khai cho phù hợp với doanh nghiệp mình, không biết bắt đầu chuyển đổi số từ hoạt động nào cho tổ chức mình, không biết cách thức chuyển đổi số như thế nào cho phù hợp. Từ những khó khăn trên đó cũng là trở ngại và là rào cản lớn đối với SMEs.

    Trước những rào cản trên, Trung ương và địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp SMEs hàng năm như:

– Triển khai các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

– Triển khai các hoạt động tư vấn – cung cấp chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

– Triển khai hỗ trợ cung cấp các giải pháp chuyển đổi số như: Hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử tích hợp…

– Triển khai các hoạt động đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt những khó khăn để có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua Hội nghị, hội thảo…

      Từ các hoạt động trên đã phần nào hỗ trợ, giúp đỡ để doanh nghiệp SMEs có thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và vững tâm hơn trong hoạt động chuyển đổi số. Giúp doanh nghiệp SMEs vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình để đứng vững hơn trên thị trường, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước ngày cảng phồn vinh giàu đẹp.

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thơ