Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố hà nội

Tầng 1,2 Nhà B10A Nam Trung Yên – P.Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Thành Phố Hà Nội

Tel: (024) 22392919

Email : tthtdnnv_sokhdt@hanoi.gov.vn

essaymoment.com