22 March, 2022 9:24 am

Lịch khai giảng các khóa đào tạo cập nhật các quy định mới về đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư Tháng 4-5/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, để đảm bảo quán triệt, hướng dẫn thống nhất, kịp thời và hiệu quả các quy định mới của Nhà nước trong hoạt động quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tổ chức các khóa học với nội dung như sau:

I. Các khóa đào tạo:

* Khoá 1: Tập huấn hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

– Nội dung: Phổ biến và giải đáp những điểm mới của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

– Thời gian: Ngày 28/04/2022.

* Khoá 2: Tập huấn hướng dẫn các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư

– Nội dung: Phổ biến và giải đáp những nội dung được quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự và thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

– Thời gian: Ngày 05/05/2022.

II. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, tòa nhà B10A Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

IV. Học phí: 800.000 đồng/học viên/1 khóa học. Học phí do đơn vị cử cán bộ đi học đóng góp hoặc cá nhân tự chi trả.

Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham dự đăng ký theo mẫu gửi về Ban tổ chức trước ngày khai giảng 07 ngày theo địa chỉ:

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

– Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: (024) 22841616, Đ/c Lan: 0982041619, Đ/c Lựu: 0397972599; Đ/c Minh: 0929811866. – Email: daotaodoanhnghiep@hanoi-sme.vn

File đính kèm:

thu moi Giam sát, đánh giá đầu tư

Phiếu ĐK giám sát đầu tư_2022