22 March, 2022 8:57 am

Lịch khai giảng các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu tháng 4-5/2022

Để tiếp tục phổ biến và hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội tổ chức các khóa đào tạo với nội dung như sau:

  1. Nội dung:

– Đấu thầu cơ bản: Phổ biến quy định pháp luật, nghiệp vụ đấu thầu.

– Đấu thầu qua mạng: Phổ biến quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng, thực hành các chức năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Đấu thầu nâng cao: Phổ biến quy định pháp luật, nghiệp vụ đấu thầu nâng cao.

  1. Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.
  2. Thời gian:

– Đấu thầu cơ bản: Khai giảng ngày 14/04/2022 (03 ngày/ khóa đào tạo).

– Đấu thầu qua mạng: Khai giảng ngày 21/04/2022 (01 ngày/khóa đào tạo).

– Đấu thầu nâng cao: Khai giảng ngày 12/05/2022 (01 ngày/khoá đào tạo)

  1. Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu, đấu thầu qua mạng của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  2. Quyền lợi khi tham gia khóa đào tạo: Được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo; được tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu qua mạng sau khóa học.
  3. Học phí: Được Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 20% học phí

– Lớp đấu thầu cơ bản: học viên đóng góp còn 800.000 đồng/học viên.

– Lớp đấu thầu nâng cao: học viên đóng góp còn 1.000.000 đồng/học viên.

– Lớp đấu thầu qua mạng: học viên đóng góp còn 1.000.000 đồng/học viên.

Học phí do đơn vị cử cán bộ đi học đóng góp hoặc cá nhân tự chi trả.

Đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham dự đăng ký theo mẫu gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

– Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

– ĐT: (024) 22841616, Ms.Lan: 0982041619, Mr.Minh: 0929811866;

Email: daotaodoanhnghiep@hanoi-sme.vn.

File đính kèm:

Thu moi nghiep vu dau thau

Phieu Dky nghiep vu dau thau