4 October, 2022 9:22 am

Ngày 27/7/2022, tại Viện Phát triển Việt Nam Nhật Bản (VJCC) – ĐH Ngoại Thương Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố Quyết định đơn vị trúng thầu triển khai Chương trình hỗ trợ đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Chương trình Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo thực hiện từ nhiều năm nay, riêng Chương trình Hỗ trợ đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho các DNNVV được Hà Nội là đơn vị triển khai thí điểm đầu tiên từ năm 2012 và liên tục được thực hiện đến nay. Đây là Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp chuyên nghiệp có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, đột phá; gắn kết được cộng đồng CEO trên địa bàn thành phố vững mạnh có đủ sức vượt qua khủng hoảng, biến động, từng bước vươn ra biển lớn.

Giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được UBND Thành phố giao chủ trì triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO)  cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố với tổng số học viên được đào tạo là 1.250 học viên ; đào tạo 250 học viên/01 năm. Ngân sách Thành phố Hà Nội hỗ trợ 50% học phí. Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội là đơn vị thuộc Sở, tổ chức đấu thầu qua mạng lựa chọn đơn vị triển khai Chương trình là Liên danh Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) – Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC). Đối tượng học viên của Chương trình là các cán bộ quản lý các bộ phận chuyên môn, cán bộ quản lý điều hành của DNNVV trên địa bàn Thành phố.

Năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát tốt, để Chương trình Hỗ trợ đào tạo quản trị kinh doanh chuyên sâu về kiến thức giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO) cho các DNNVV trên địa bàn Thành phố hoàn thành100% kế hoạch đặt ra với tiến độ và chất lượng cao nhất, phát biểu tại Lễ công bố, Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội đã đề nghị Liên danh Trung tâm Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AITCV) – Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức; nội dung và phương pháp đào tạo, bố trí những giảng viên trình độ cao, có kinh nghiệm thực tế để giảng dạy; lắng nghe ý kiến phản hồi của học viên để hoàn thiện việc triển khai chương trình. Bên cạnh đó, mong muốn học viên cần chủ động, tích cực trong học tập, nghiên cứu, đề xuất những nội dung chương trình đào tạo phù hợp, đảm bảo chất lượng cho chương trình đào tạo, chủ động giao lưu kết nối, chia sẻ hợp tác cùng phát triển.

File đính kèm:

CEO Brochure_SCE

CEO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN SÂU