14 May, 2019 3:29 pm

HỘI THẢO

TRIỂN KHAI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CP TPP

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NVV

Tổ chức ngày 24 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay đang chiếm tỷ lệ 97% trên tổng số doanh nghiệp trong cả nước, trong đó 35% là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Sự đóng góp ngân sách của loại hình kinh tế này đã chứng minh được hiệu quả và tầm quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước và góp phần ổn định xã hội, cộng đồng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc nhiều hiệp định thương mại tự do quy mô lớn như : FTA với EU, Liên minh kinh tế Á – Âu…, việc tiếp cận với các Hiệp định  sẽ giúp các DN tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương:  CPTPP có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu rõ và hiểu đúng cam kết của Hiệp định, tận dụng được những cơ hội và thách thức mà Hiệp định đem lại như:

Về Cơ hội:

 • Mở rộng và phát triển thị trường
 • Tham gia chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu
 • Cơ hội việc làm và thu nhập
 • Cải cách thủ tục hành chính
 • Tạo sân chơi công bằng và minh bạch.

Về Thách thức:

 • Trinh độ, năng lực, quản lý doanh nghiệp của các DNNVV còn yếu kém
 • Công nghệ lạc hậu
 • Khả năng thích ứng , kiểm soát thị trường của các DN còn kém
 • Việt Nam mở cửa các hàng hóa và dịch vụ của các nước vào thị trường nhiều
 • Doanh nghiệp phải cạnh tranh gây gắt hơn tại sân nhà
 • Nguy cơ các DN thất bại tại sân nhà rất cao

Nội dung:

 • Hiểu đúng và hiểu rõ các Cam kết của Hiệp định TMTD PPTPP.
 • Các cơ hội và thách thức khi Hiệp định TMTD CPTPP có hiệu lực

Thời gian: Thứ sáu, ngày 24/5/2019

Địa điểm: Học viện Phụ nữ, 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Phí tham dự: Miễn phí 100% cho các DN tham gia hội thảo

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 • Tel: (024) 3715.1194                                       
 • Email : hotrodn.hanoi@gmail.com

       Trân trọng!

Chương trình dự kiến: 

Thời gian Nội dung  Người phụ trách
MC  Hội nữ doanh nghiệp
Diễn giả   Bà: TS Nguyễn Thị Thu Trang, GĐ Trung tâm WTO và Hội nhập của VCCI
13h30 – 14h Đăng ký đại biểu  Ban tổ chức:
14h – 14h 10  

Phát biểu khai mạc

 Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội và Hội nữ DNNVV Hà Nội
14h10 –   16h * Triển khai nội dung

 

 Diễn giả và các DN
16h – 17h Hỏi đáp  Diễn giả, các doanh nghiệp
17h Kết luận, bế mạc  MC